Privacy Policy

We respect your Privacy

Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet welke persoonsgegevens River Vault Marketing, verder genoemd als RVM, verwerkt, verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: RVM is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70906203.

RVM vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen zoals gesteld in de toepasselijke wet- en regelgeving.

RVM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die ons verschaft wordt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 1. Welke gegevens verwerkt RVM in het klantenbestand

We verwerken op verschillende momenten persoons- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je contact opneemt voor vragen, aanmeldt voor een videoanalyse, surft op onze website en/of een dienst bij ons bestelt. We kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken:
–  naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer
–  zoek-, surf en klikgedrag
– bedrijfsgegevens waaronder bedrijfsgrootte, historie onderneming, soort onderneming

RVM zal alleen informatie opvragen en verwerken die essentieel is voor ons om het werk adequaat uit te voeren en jou op de hoogte te kunnen houden van het verloop.

De gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpt ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Artikel 2. Doel van de verwerking van de gegevens 

We gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • a)    Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de door jou aan ons verschafte informatie. Verder, contact inzake de uitvoering van de tussen jou en RVM tot stand gekomen overeenkomst. Tot slot, vragen en/of klachten.

  • b)   Bezoekersgegevens en -activiteiten

Met behulp van cookies worden bezoekersactiviteiten (surfen op het internet, zoekopdrachten, klikgedrag) opgeslagen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een browser (zoals Chrome, Fire-fox of Internet Explorer) opslaat op jouw computer, smartphone of ander apparaat.

Gegevens die kunnen worden opgeslagen zijn onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld een volgende keer automatisch inloggen op een website. Ook kan RVM m.b.v. cookies haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik van de bezoeker. Er vinden statistische analyses plaats van bezoek- en klikgedrag op de website. Via deze opgeslagen gegevens kan RVM onder meer te weten komen hoe een bezoeker zich op onze website gedraagt, welke pagina’s worden bezocht en het gebruik van onze diensten. Dit creëert kansen voor mogelijke verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de wensen van onze bezoekers waardoor de kwaliteit van de gebruikerservaring toeneemt.

Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en je kunt ze zelf op ieder moment via jouw eigen browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door jou verwijdert worden.

Alle verkregen informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Deze gegevens zal RVM nooit aan derden verstrekken. RVM is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media, zoals Facebook, Twitter, Linkedin en YouTube.

  • c)    E-mailmarketing

Indien je daarmee akkoord bent gegaan, gebruiken we je e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze tips, producten en/of diensten.

Voor overige doeleinden zullen wij gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Artikel 3. Vastlegging en verwerking persoonlijke gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die je ons toestuurt, worden zolang bewaard voor een juiste en adequate afhandeling. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. RVM en eventueel door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te allen tijde te respecteren.

Artikel 4. Links naar externen

RVM bevat links welke doorverwijzen naar andere websites en/of bronnen. RVM kan geen invloed uitoefenen noch is RVM verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere website en/of bronnen. Raadpleeg daarom te allen tijde de privacyverklaring die geldt op desbetreffende website en/of bron.

Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen

RVM heeft passende organisatorische en technische veiligheidsprocedures om persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierdoor wordt onder meer voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt beschermd door een wachtwoord en is niet direct toegankelijk via het internet.

Artikel 6. Derden
Alle SEO en/of Videomarketing activiteiten rondom jouw bestelling worden door RVM uitgevoerd en niet uitbesteed. RVM kan voor een aantal diensten gebruik van andere dienstverleners zoals een professionele cameraman, die uitsluitend in opdracht van RVM zal optreden. Deze partij is verplicht om de verplichtingen uit deze verklaring na te leven.

RVM zal nooit persoonlijke gegevens aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling welke eveneens de privacyverklaring zoals vastgesteld door RVM naleven.

Artikel 7. Inzagerecht, verwijdering en vragen

Inzage in je persoonsgegevens is te allen tijde mogelijk, zo nodig kun je deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe kun je contact opnemen met RVM. Je persoonsgegevens worden door RVM niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

Artikel 8. Wijzigingen privacy verklaring

RVM behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 9. Toestemming

Door de informatie en de diensten op rivervaultmarketing.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Indien je nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van RVM, schroom niet contact met ons op te nemen.

Utrecht, mei 2018